Nedfrysning av egna ägg och spermier

Äggfrys

Konsultation/ utredning äggfrys
3000kr

Stimulering och nedfrysning av ägg

Första behandlingen
35 000kr

Påföljande behandlingar
29 000kr

Läkemedelskostnader tillkommer.

Frysförvaring efter 1 år
3000 kr/år

ICSI (befruktning) av tinade ägg efter tidigare äggfrysbehandling med parets egna spermier
32 000kr

IVF- behandling + ICSI befruktning av tinade ägg efter tidigare äggfrysbehandling med parets egna spermier.
52 000kr

ICSI (befruktning) av tinade ägg efter tidigare äggfrysbehandling med donerade spermier
42 000kr

IVF- behandling + ICSI (befruktning) av tinade ägg efter tidigare äggfrysbehandling med donerade spermier
64 000kr

Spermier

Infrysning och förvaring av spermier i 1 år
Infrysning och frysförvaring av spermier görs endast på medicinskt indikation.
3000kr

Frysförvaring efter 1 år
3000kr/år