Vision och målsättning

Livio har som affärsidé att erbjuda ofrivilligt barnlösa högkvalitativa IVF-behandlingar med bästa resultat på för patienten effektivaste sätt.

Vi har som målsättning att
• ligga i frontlinjen vad gäller att göra de senaste behandlingsmetoder grundade på utvecklingsarbete inom forskning och utveckling tillgängliga för så många ofrivilligt barnlösa par som möjligt
• vara den mest framgångsrika och mest ansedda IVF-organisationen i Norden
• vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna inom såväl privat som offentlig IVF-verksamhet

För att uppnå detta syfte har vi identifierat flera nyckelfaktorer, nämligen
• löpande kvalitetsarbete
• fortsatt stort engagemang i forskning och utveckling
• ständig kompetensutveckling bland vår personal

Vår vision är att vara en av de ledande aktörerna på den europeiska IVF-marknaden.